Verkiezingsdebat Westerkerk | Bijdragen Gouda Positief

Zinnige Jeugdzorg

Gouda Positief wil aandacht voor de zware problematiek, met juiste indicaties en met daadwerkelijk 1 plan en 1 regisseur. 

Zinnige Zorg

Gouda Positief wilt een aanpak van het echte probleem, zodat de juiste zorg op de juiste plek komt.

Zorgvuldige afwegingen

Gouda Positief wil graag integrale wijkplannen, waarbij op onderdelen helder is wat er nodig is of gevraagd wordt. Alle initiatieven in 1 plan komen zodat een goede en integrale afweging gemaakt kan worden over hoeveel subsidie er naar welk initiatief gaat. Hetzelfde principe zou moeten gelden voor andere grote plannen, bijvoorbeeld het VerkeersCirculatiePlan (VCP). In de stemming in de raad kon alleen voor of tegen het plan als geheel gestemd worden, terwijl het uit diverse onderdelen bestaat. Gouda Positief heeft tegen gestemd omdat we het met een deel van de plannen niet eens zijn, zoals het autoluw maken van de Veerstal. 

Vertrouwen van inwoners terugwinnen bij participatie

Gouda Positief wil dat inwoners bij participatie trajecten fair behandeld worden. Door heldere regels vooraf die niet tussentijds eenzijdig worden veranderd, zoals bij de Skeave Huse het geval was.