Wonen

Nieuwe initiatieven voor alle woningzoekers versterken

Gouda is een aantrekkelijk alternatief voor starters, zeker nu wonen in de grotere steden als Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de regio Amsterdam steeds duurder wordt. Gouda ligt mooi centraal in de Randstad en heeft veel te bieden op het gebied van sport, cultuur, recreatie en winkelen. Kortom, het is fijn wonen in Gouda. Maar het aanbod van woningen in het midden-huursegment (rond € 800,-) is veel te laag en starters lukt het niet of heel moeizaam om betaalbare woonruimte te vinden.

Het is tot op heden in Gouda onvoldoende gelukt om beleggers en ontwikkelaars te interesseren om dit type woningen te realiseren. Wij willen daarom goed kijken naar de aanpak van steden als Leiden en Nieuwegein waar het wel gelukt is om meer woningen in deze huurklasse aan te bieden. Wij willen deze succesvolle aanpak kopiëren naar Gouda en zullen daarbij minder moeten leunen op de woningcorporaties maar veel actiever contact moeten leggen met private investeerders. Er zijn in Gouda binnen de stadsgrenzen nog voldoende locaties waar woningen gebouwd kunnen worden. Te denken valt aan leegstaande of verouderde gebouwen of rommelige terreintjes. Nieuwbouw dient altijd vergezeld te gaan van een creatief plan om groen aan de stad toe te voegen.

De grootste woningbouwlocatie Westergouwe is nu in aanbouw en de verkoop loopt goed. Wat ons betreft gaan wij voorzichtig en afhankelijk van de vraag naar woningen verder met de bouw van de wijk. Er moet hierbij goed ingespeeld worden op de vraag vanuit de woonconsument naar verschillende typen woningen. Ook de prijs is hierbij belangrijk. Wij zijn een groot voorstander van duurzaam bouwen. Dit alles mag echter niet leiden tot een aanslag op de gemeentefinanciën. De wijk moet zichzelf zoveel mogelijk bedruipen, wij vinden niet dat inwoners van andere wijken via de gemeentefinanciën mee moeten betalen aan deze wijk.