Speerpunten 2022-2026

Financiën stad verder verbeteren

Als lokale partij zijn we bezig met het verbeteren van de financiën van de stad.

 • Schuldpositie fors naar beneden.
 • Gemeentelijke belastingen verder omlaag.
 • Verstandig investeren en uitgeven.

Gemeentelijke zorg op maat maken voor de hulpvragers

We zetten ons in voor gemeentelijke zorg die op maat is gemaakt voor hulpvragers.

 • Één regisseur met overzicht per gezin/jongere.
 • Terugkeer naar werk: ervaring opdoen meer mogelijk maken.
 • Gemeente moet eerder ingrijpen bij armoede en schuld. Onafhankelijke ombudsman.

Gouda leuker en schoner

We streven naar een Gouda dat leuker én schoner is.

 • Meer ruimte voor leuke initiatieven en begeleiding daarvan.
 • Afval scheiden en ophalen: meer waar voor ons geld.
 • Het onderhouden van de natuur, de wegen en de stoepen.

Veiligheid onorthodox aanpakken

Samen zetten wij ons in voor een veilig en leefbaar Gouda.

 • Inbraken bestrijden met beveiligers
 • Harde en duidelijke aanpak van criminaliteit.
 • Het instellen van een wethouder voor de veiligheid.

Ondernemen, werken en leren mogelijk maken voor iedereen

We willen ondernemen, werken en leren mogelijk maken voor iedereen.

 • Passende stages en werk voor elke jongere, ongeacht afkomst.
 • Het instellen van een universiteit voor ICT-opleidingen.
 • Samen met ondernemers meer banen creëren.

Wonen

We willen de woningmarkt toegankelijker maken.

 • Meer woningen en betaalbaar wonen voor alle woningzoekers.
 • Creatieve plannen voor meer groen in de wijken.
 • Betaalbare huurprijzen.