Speerpunten 2018-2022

Financiën stad verder verbeteren

 • Schuldpositie fors naar beneden
 • Gemeentelijke belastingen verder omlaag
 • Verstandig investeren/uitgeven

Gemeentelijke zorg op maat maken voor de hulpvragers

 • Eén regisseur met overzicht per gezin/jongere
 • Terugkeer naar werk: ervaring opdoen meer mogelijk maken
 • Armoede en schulden: gemeente moet eerder helpen

Gouda leuker en schoner

 • Meer ruimte voor leuke initiatieven en begeleiding daarvan
 • Afval scheiden en ophalen: meer waar voor ons geld
 • Beheer groen/wegen/trottoirs : op peil brengen en houden

Veiligheid onorthodox aanpakken

 • Inbraken bestrijden met beveiligers
 • Harde en duidelijke aanpak  (opgroeiende)  criminelen
 • Veiligheidswethouder naast Burgemeester

Ondernemen, werken en leren mogelijk maken voor iedereen

 • Passende stages en werk voor elke jongere, ongeacht afkomst
 • Realisatie ICT universiteit
 • Samen met ondernemers meer banen creëren

Wonen

 • Meer en betaalbaar bouwen voor alle zoekers (jongeren, gezinnen, nieuwe Gouwenaars)
 • Creatieve plannen voor meer groen in de wijken en bij elk nieuwbouwproject