Rachid Karkache

Rachid Karkache, 54 jaar, gehuwd.
Werkzaam bij het Ministerie van financiën, afdeling douane Schiphol. Ik ben al heel lang lid van de ondernemingsraad douane Nederland. Ook ben ik belangenbehartiger voor de NCF-vakbond binnen het Ministerie. Ik zit nu bijna 8 jaar in de raad en zet me in voor een leefbaar en veilig Gouda.


Mijn portefeuilles zijn veiligheid en ondermijning, daarnaast probeer ik de verbinding te zoeken tussen de verschillende culturen die onze stad rijk is! 
Ik wil me nog inzetten voor mensen die buiten de boot vallen met betrekking tot stages, werk, enzovoorts. Het niet beschikbaar stellen van stages voor jongeren met een verschillende etniciteit is een groter wordend probleem de laatste jaren.