Maurice Veurman

1.Wie ben je?

Ik ben Maurice Veurman. Geboren in Den Haag maar sinds mijn 1ste levensjaar een inwoner van Gouda. Hier ben ik opgegroeid in Bloemendaal en heb de omgeving zien veranderen van een zandvlakte naar een behoorlijke stad. Ik heb ook hier mijn opleidingen mogen volgen van Mavo naar LTS naar MTS. Ik mag wel zeggen een prachtige tijd. Door werkervaring in de loop der jaren zit ik op HBO niveau. Vanaf de jaren 90 ben ik ook actief als dj en organiseer ik “feestjes” in en rondom Gouda. Verder ben ik drie jaar programmeur geweest in sociëteit So What! wat veel nieuwe en oude artiesten naar Gouda heeft gebracht. Nu ben ik 43, vader van een prachtige dochter van 23. Werkzaam voor het CBR en ben ik klaar voor de lokale politiek. Vier jaar terug heb ik mij al op de achtergrond ingezet voor Gouda Positief maar nu wil ik dus zelf als raadslid aan de slag.

Dat lokale politiek veelal als weinig sexy wordt gezien is een gegeven. Dit terwijl ik het raadslidmaatschap zie als een prachtige manier om te werken aan de ontwikkeling van de stad. Het raadswerk vraagt inhoudelijke beleidskennis, politieke vaardigheden en het werk is nooit klaar. Maar als ik het vak eenmaal beheers kan ik in vier jaar redelijk wat bereiken en een stempel drukken op lokale ontwikkelingen. En dat is wat ik wil bereiken met deze verkiezingen.

2. Wat drijft je in je dagelijkse leven (waar word je warm van)?

In het dagelijks leven ben ik naast mijn werk bij het CBR vooral bezig met het maken van (elektronische) muziek, het draaien van vinyl, het plannen van toekomstige “feestjes” en me te verdiepen in de lokale politiek. Verder ben ik op sociaal vlak erg druk met alle nieuwe ontwikkelingen en het onderhouden van vriendschappen.

3. Waarom wil je je inzetten met Gouda Positief voor de lokale politiek?

Door persoonlijke omstandigheden belande ik in de bijstand en kreeg ik te maken met het participatie-beleid van Gouda en dan vooral de uitvoering daarvan. Waarbij de stelregel is dat alles wat je aangeeft/opgeeft niet waar is en dat je puur in de bijstand zit omdat je te lui bent om te werken en alleen maar wil profiteren. Aan deze opstelling ergerde ik mij mateloos wat ik helaas niet onder stoelen of banken heb geschoven en dat resulteerde in nog meer controles en zelfs pesterijen vanuit de werkcoaches (inmiddels had ik meer dan 1 boos gemaakt). Dat zette mij er in beginsel toe aan om mij in te gaan zetten voor de lokale politiek. Ik vind bepaalde gedragingen van deze coaches echt niet kunnen en ik vind dat ze teveel macht hebben die per direct ingedamd moet worden dan wel onafhankelijk gecontroleerd moeten worden.

Doordat ik mij verdiepte in de lokale politiek kwamen mij nog meer soortgelijke zaken ten gehore en andere zaken zoals de jeugdhulpverlening in Gouda. Het niet meer geven van zwemlessen via de basisschool. Het makkelijker en goedkoper verlenen van vergunningen voor Goudse initiatieven. Het gunnen van opdrachten vanuit de gemeente aan lokale bedrijven. Een duidelijk “loket” waar je heen kunt met klachten en ideeën en waar je serieus genomen wordt.

4. Waar ga jij je, wanneer je in de raad wordt verkozen, speciaal voor inzetten? (wat is jouw aandachtsgebied)

Tot zover zijn mijn aandachtspunten: Cultuur en Jeugd, Participatiewetgeving vooral de uitvoering ervan, jeugdhulpverlening, onderwijs, inrichting van Gouda, Lokale ondernemers steunen. En ik sta open om mij in te zetten voor iedere burger met een goed onderbouwd verhaal zolang het lokaal is.