Jitske Janmaat

1. Wie ben je?

Ik ben Jitske Janmaat, 41 jaar, en woon samen met mijn dochter van 9 en zoon van 7 in Bloemendaal. Ik ben zowel een dromer als een doener. Zo ben ik in mijn vrije tijd graag op het water om te roeien of in de tuin flink aan het snoeien. Maar ik vind het ook heerlijk om in een lekkere luie stoel met een goed boek weg te dromen. Ik verdien mijn boterham als bestuurlijk adviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daar werk ik aan een het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende organisaties in de strafrechtketen, zoals politie, openbaar ministerie, rechtspraak, reclassering. Deze bestuurlijke wereld vergt aan de ene kant goed luisteren en geduld. Aan de andere kant zijn concrete acties nodig, bij (mijn) voorkeur een beetje prikkelend.

2. Wat drijft je in je dagelijkse leven (waar word je warm van)?

Wat mij drijft zijn resultaten waar mensen wat aan hebben. Ik ben mij er zeer van bewust dat in de hoge toren van Justitie en Veiligheid in Den Haag van alles kan worden bedacht, maar dat het gebeurt op straat, in jouw wijk en mijn wijk in Gouda. Te vaak zie je dat protocollen, regeltjes en organisatiestructuren rondom de veiligheid en sociale problematiek van mensen in de stad meer tegenwerken dan meewerken. Dat leidt dan weer tot frustraties, wantrouwen en daarmee feitelijk weggegooid geld.

Ik wil in de Raad mij hard maken voor meer ruimte voor de burger en de professional om met hen te doen wat nodig is voor de mensen en de stad. Kortom: Werken aan meer zin en minder onzin!

3. Waarom wil je je inzetten met Gouda Positief voor de lokale politiek?

Gouda Positief staat voor daadkracht, met ruimte om buiten de gebaande paden oplossingen te vinden. Gouda Positief is niet gebonden aan (politieke) organisatiestructuren of gedachtegoeden. Dat maakt dat Gouda Positief veel beter in staat is om in te spelen op ontwikkelingen in de Goudse samenleving van en door Goudse burgers. Als dromer en doener past dit jasje van Gouda Positief mij als gegoten.

4. Waar ga jij je, wanneer je in de raad wordt verkozen, speciaal voor inzetten? (wat is jouw aandachtsgebied)

Mijn aandachtsgebieden zijn veiligheid, welzijn en jeugd. Daarin zal ik ook zeker letten op een integrale aanpak van de gemeente, waarbij informatiedeling, regiefunctie en digitalisering belangrijke onderwerpen zijn.