Gouda sluit jaarrekening 2014 positief af

Dankzij voorzichtig begroten en strak financieel beleid sluit de gemeente Gouda de jaarrekening 2014 af met een positief resultaat van € 3,6 miljoen. Het geld wordt toegevoegd aan de reserves van de gemeente, waaronder € 0,4 miljoen aan de nieuwe reserve drie decentralisaties en € 3,1 miljoen aan de algemene reserve. Het college zal bij de eerste begrotingswijziging in 2015 aan de raad voorstellen € 1,5 miljoen als budget opnieuw beschikbaar te stellen. Daarmee wordt het weerstandsvermogen met netto € 2 miljoen, dat is circa 20%, versterkt ten opzichte van de raming.

 

Het College van B en W is tevreden met dit resultaat. Wethouder financiën Jan de Laat: “Het maakt het mogelijk het weerstandsvermogen in een hoger tempo te versterken dan aanvankelijk was geraamd. Tegelijkertijd is dat ook nodig gezien de risico’s en onzekerheden waar de gemeente Gouda mee te maken heeft. Voorbeelden hiervan zijn lagere uitkeringen van het Rijk en risico’s op het gebied van nieuwe taken in het sociaal domein. Het blijft daarom van belang om een voorzichtig financieel beleid te voeren, zoals ook is verwoord in het Coalitieakkoord ‘Gouda daagt uit!’.”


 

Als Gouda Positief zijn we uiteraard zeer tevreden over de strekking van dit persbericht van de Gemeente Gouda.

Onze wethouder Jan de Laat heeft deze – voor onze partij belangrijke verkiezingsslogan  “Zuinig met Gouds geld”, in samenwerking met zijn collega-wethouders al in korte tijd waargemaakt.