Fractie en bestuur

De fractie van Gouda Positief

Jan de Laat Sjane Marie Koppers Rachid Karkache
+31 6 24 85 69 69
+31 6 20 74 32 46
+31 6 81 38 66 91
Raadslid Fractievoorzitter Raadslid
“Ik wil graag doorgaan met Gouda weer financieel gezond te maken zodat elke Gouwenaar, ongeacht achtergrond of opvatting, daarvan kan profiteren.” “Als logistiek manager ben ik gewend om problemen op te lossen. En dat je samen meer bereikt wanneer je niet op je eigen eilandje blijft zitten. Ik wil mijn kennis en kunde inzetten om een hardnekkige armoede en het hebben van schulden aan te pakken in Gouda.” “Als ambtenaar bij de Douane Schiphol houd ik van strakke handhaving. Als raadslid in Gouda zal ik me blijven inzetten voor de veiligheid en het tegengaan van werkloosheid.”

 
Wim Schmidt Jitske Janmaat
+31 6 20 60 79 46
+31 6 28 97 78 96
Burgerraadslid Burgerraadslid
“Als vrijwilliger en gepensioneerde zet ik mij graag in voor mijn mede Gouwenaar (60+). Ik wil dat Gouda financieel gezonder wordt en dat er minder regeltjes komen.” “Ik werk bij Justitie en Veiligheid en wil me graag inzetten voor welzijn en jeugd. Wat er op straat speelt staat soms te ver af van de protocollen die in Den Haag worden bedacht. Daar wil ik via de lokale partij Gouda Positief wat aan gaan doen.”

Het bestuur van Gouda Positief

  • Marjolijn Rispens, voorzitter
  • Geertruida den Hollander, secretaris en penningmeester
  • Jos Verhulst, lid